Cardiovasculair

Chronische Nierschade

Chronische nierschade wordt gekenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van de nierfunctie en gaat gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen.1

Main CTA Register-Login Dutch (NEW)

Bent u een zorgprofessional?

Registreer om relevante informatie van Bayer te ontvangen

Log in of registreer éénmalig in slechts 1 minuut 

Registratie helpt u:

  • Toegang te krijgen tot informatie voor beroepsbeoefenaren

  • Relevante casuistiek op te zoeken

  • Op de hoogte gehouden te worden van aankomende trainingen en evenementen

  • Materialen te downloaden

Wat is Chronische Nierschade?

Bij chronische nierschade (CNS) zijn de filters van de nier blijvend beschadigd. Uiteindelijk raken de nierfilters steeds meer beschadigd waardoor de nieren niet meer hun werking uit kunnen oefenen. Behandeling moet er voorzorgen dat deze schade beperkt blijft.

 

Er wordt gesproken van chronische nierschade wanneer er sprake is van een verlaagde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie (eiwitgehalte in de urine) en/of specifieke sedimentafwijkingen in de urine die gedurende tenminste 3 maanden aanwezig is.

 

CNS komt in Nederland bij ongeveer 12% van de bevolking voor en gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden, hart- en vaatziekten, acute nierschade en eindstadium nierfalen.

 

Patiënten met CNS hebben in het begin vaak weinig klachten. De meeste symptomen treden pas op als de ziekte al in een vergevorderd stadium is. Mogelijke symptomen van CNS zijn vermoeidheid, misselijkheid, slapeloosheid, hypertensie, gezwollen voeten, enkels of handen en jeuk.1

 

Referenties

  • NHG-richtlijnen Chronische Nierschade 2018, geraadpleegd op 25-07-2022 Return to content
  • Lip, G. Y., Tse, H. F. & Lane, D. A. Atrial fibrillation. Lancet 379, 648–661 (2012). Return to content
  • GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390:1211-1259. Return to content
  • Vos T, et al. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017; 390: 1211—59. Return to content
  • Savarese G, et al. Global Public Health Burden of Heart Failure. Cardiac Failure Review. 2017; Apr;3(1);7-1. Return to content