Symposium

Worsening Hartfalen Symposium 2023

Alt tag

11

Apr23

11

Apr23

03.00 PM Tue.
07.00 PM Tue.

11

Apr23

11

Apr23

03.00 PM Tue.
07.00 PM Tue.

11

Apr23

11

Apr23

03.00 PM Tue.
07.00 PM Tue.

Worsening Hartfalen Symposium

We nodigen u van harte uit uit om deel te nemen aan het 1e Worsening Hartfalen Symposium. We hebben een boeiend programma samengesteld met veel ruimte voor interactie. Het symposium richt zich op kennisuitwisseling over zorginnovaties voor hartfalenpatiënten waarbij het hartfalen progressief verslechtert.

 

NVVC Connect

Tijdens het symposium dragen wij kennisuitwisseling rondom worsening hartfalen over aan NVVC Connect. NVVC Connect zal het WHF-Netwerk inbedden en verder uitbouwen binnen het eigen NVVC Connect-netwerk. Meer informatie ontvangt u op 11 april waarbij NVVC Connect ideeen en mogelijkheden toelicht en graag hierover met de deelnemers van het symposium in gesprek gaat.

 

Het programma


15:00-15:25 Plenaire opening  
  Parallelsessie 1 Parallelsessie 2
15:30-16:15 Hoe behandel je een patiënt met WHF? De standaardbehandeling voorbij Regie bij de patiënt: verantwoordelijkheden en wensen bij worsening hartfalen
16:20-17:05 Financiering van zorginitiatieven: van incidentele naar structurele financiering De zin en onzin van telemonitoring
17:05-17:40 Pauze met lichte maaltijd  
17:40-18:25 Innovaties in IV-diuretica: thuisomgeving en dagopname Transmurale samenwerking bij WHF
18:30-19:00 Plenaire afsluiting  

 

Voor wie

Voor zorgprofessionals betrokken bij hartfalenzorg; cardiologen, cardiologen i.o, physician assistants, hartfalen verpleegkundig specialisten, hartfalen verpleegkundigen

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NVVC, V&VN en de NAPA.