Overige methoden

Er zijn mensen die geen enkel voorbehoedmiddel gebruiken, maar een ongewenste zwangerschap op een andere manier proberen te voorkomen. Deze methoden werden vroeger veel meer toegepast dan tegenwoordig. Volledigheidshalve noemen we ze hier kort.

Coïtus interruptus (‘voor het zingen de kerk uit’ ofwel terugtrekmethode)

Dit betekent dat de man de penis uit de vagina terugtrekt voordat de zaadlozing plaatsvindt.

Periodieke onthouding – de kalendermethode

Deze methode gaat ervan uit dat geen seks plaatsvindt gedurende de vruchtbare dagen van de vrouw. De vrouw is maar een aantal dagen per maand vruchtbaar, namelijk rond de eisprong. Die dagen liggen ongeveer in het midden van de cyclus. Uitgangspunt is dat bevruchting mogelijk is in een periode van drie dagen voor tot vier dagen na de te verwachten eisprong. Voor deze zogenaamde ‘kalendermethode’ is een zeer regelmatige en voorspelbare cyclus noodzakelijk. Omdat veel vrouwen geen cyclus hebben ‘waar je de klok op gelijk kunt zetten’, is dit niet erg betrouwbaar. Kleine schommelingen in de cyclus kunnen grote (ongewenste) gevolgen hebben.

Periodieke onthouding – de temperatuurmethode

Bij de ‘temperatuurmethode’ wordt gebruikgemaakt van het feit dat de lichaamstemperatuur 1-2 dagen na de eisprong iets stijgt. Wanneer de ochtendtemperatuur halverwege de cyclus vier dagen achtereenvolgens minstens 0,3°C hoger is dan de zes dagen daarvoor, wordt aangenomen dat de veilige periode is begonnen. De temperatuur mag niet zijn gestegen door een andere oorzaak, bijvoorbeeld een verkoudheid of griep, een slechte nachtrust of zonnebrand.

Periodieke onthouding – de methode van Billings

De vruchtbare dagen kunnen ook worden vastgesteld met de methode van Billings. Deze methode maakt gebruik van het gegeven dat bij veel vrouwen tijdens de dagen voor de eisprong een verhoogde slijmafscheiding optreedt. Dit slijm ziet er anders uit (dun en helder) dan tijdens de andere dagen van de cyclus (kleverig en troebel).

In deze brochure vind je meer informatie en een overzicht van de verschillende vormen van anticonceptie.