Nieuwe HCP-gebruiker

Registreer om relevante informatie van Bayer te ontvangen

Registreer

Als arts heeft u behoefte aan actuele en relevante informatie. Om u te blijven informeren hebben wij uw goedkeuring nodig. Registreer nu om actuele informatie en reclame over Bayer-producten en -diensten te ontvangen.

Bayer – Science for a better life

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kernactiviteiten op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. De ontwikkelde producten en diensten hebben als doel het welzijn en de kwaliteit van leven van de mens en dier te verbeteren en bij te dragen aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen die een groeiende en ouder wordende wereldbevolking met zich meebrengen. Bayer hecht als maatschappelijk betrokken bedrijf een groot belang aan de principes van duurzame ontwikkeling en aan sociale en ethische verantwoordelijkheden.

Bayers divisie Pharmaceuticals heeft als missie om innovatieve producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen, waarmee wij de zorg en de kwaliteit van leven van patiënten wereldwijd willen verbeteren en levens verlengen. Pharmaceuticals legt zich toe op geneesmiddelen die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij met name om doeltreffende therapieën en medicijnen voor hart- en vaatziekten en ter preventie en behandeling van trombo-embolieën, hormonale anticonceptiva en middelen voor gynaecologische ziekten, gerichte therapieën voor uiteenlopende vormen van kanker, medicatie op het gebied van hematologie en ter behandeling van visusverslechtering door netvliesaandoeningen.

 

Medischwijzer.nl bevat informatie en reclame over Bayer-producten en -diensten.