Belangrijke tijdslijnen

In onderstaand tabel staan de belangrijkste data voor de BORA-aanvragen van 2020-2021:

Indiening projecten vanaf

1 november 2020

Uiterste inzenddatum

1 december 2020

Bericht aan genomineerden

In februari 2021

Virtuele Awards Ceremonie

In maart 2021

Beschikbaarheid subsidie

In mei 2021

Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de virtuele Awards Ceremonie.