Belangrijke tijdslijnen

In onderstaand tabel staan de belangrijkste data voor de BORA-aanvragen van 2019-2020:

Indiening projecten vanaf

1 november 2019

Uiterste inzenddatum

1 december 2019

Bericht aan genomineerden

In februari 2020

Awards Ceremonie

31 maart 2020

Beschikbaarheid subsidie

In mei 2020

Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de Awards Ceremonie.