Bayer for Healthcare Professionals

Relevante informatie binnen handbereik

Products & services

Winnend project 2013

Can myopic mice shed light on the black box of myopia? by Dr. Virginie Verhoeven

Myopie (bijziendheid) is een veelvoorkomende, erfelijke oogaandoening waarbij er door een toename van de lengte van het oog een wazig beeld ontstaat. Uit een eerder project van onze onderzoeksgroep kwam naar voren dat het GJD2-gen op chromosoom 15q14 mogelijk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van myopie. Om meer inzicht te krijgen in de precieze functie van het GJD2-gen verrichten we verschillende metingen (OCT metingen van de aslengte, cornea kromming, voorste en achterste oogkamerdiepte, lensdikte; histologie en biochemische metingen) bij GJD2 knockout muizen en controle muizen. De muizen worden ook myoop gemaakt met speciale brillen, waarna we dezelfde metingen herhalen. Uit de eerste resultaten blijkt dat we alleen subtiele verschillen in lensdikte en achterste oogkamerdiepte kunnen vinden, maar geen significante verschillen in de andere metingen.

Terug naar overzicht

L.NL.MA.05.2018.1563