Oogheelkunde

Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA)

De BOCA ondersteunt innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen.

 

  De Bayer Ophthalmic Care Award

  Met de Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) ondersteunen wij innovatieve zorgprojecten voor patiënten met een oogaandoening, waarbij de patiënt centraal staat.

   

  Met het Award-programma wil Bayer zorgprofessionals en onderzoekers stimuleren om initiatieven te nemen waarbij de zorgbeleving van de patiënt centraal staat in het zorgtraject. Met de BOCA willen wij zo’n zorgproject ondersteunen met een financiële vergoeding van maximaal 17.500 euro.

   

   

   

  Wat is de Bayer Ophthalmic Care Award?

  De Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) wil innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen stimuleren. Het is hierbij belangrijk dat de patiënt centraal staat in het zorgproject: het streven is om én een goede behandeling én een goede zorgbeleving te bieden.

   

  De Award is bedoeld voor alle zorgprofessionals en onderzoekers in de oogheelkunde, die aangesloten zijn bij een zorgorganisatie zoals een medisch opleidingscentrum, universiteit, ziekenhuis of behandelcentrum. Denk aan oogartsen (i.o), physician assistants, optometristen, orthoptisten, TOA’s, oogheelkundige verpleegkundigen en PhD-studenten.

   

  De aanvragen voor de BOCA worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het innovatief en creatief karakter, de impact, de wetenschappelijke kwaliteit en de haalbaarheid van het project. Tevens worden de BOCA aanvragen beoordeeld vanuit het patiëntenperspectief zoals de relevantie voor patiënten, informatie voor en communicatie naar patiënten, deelname door patiënten, en ethiek en veiligheid van patiënten.

   

  De jury bestaat onder meer uit deskundigen in de oogheelkunde:

   

  • prof. dr. Rob Collin (Radboudumc)
  • dr. Ingeborgh van den Born (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
  • dr. Mor Dickman (Maastricht UMC+)
  • dr. Roselie Diederen (Amsterdam UMC)
  • dr. Elon van Dijk (LUMC)
  • dr. Emine Kiliç (Erasmus MC)
  • dr. Annette Ossewaarde-van Norel (UMC Utrecht)
  • René Dubbink, MSc. (NAPA Oogheelkunde)
  • Shanna Honings (VOVZ)
  • Jolanda Timmer-de Kok, MPA (NVvO)
  • Dick van den Brand (Oogvereniging)
  • Ritsert Jansen (Oogvereniging)

   

  Dr. Ingrid Meeuwsen, TA Hoofd Ophthalmology & Rare Diseases bij Bayer, is ook lid van de jury, maar als toezichthouder en heeft dus geen stemrecht.

   

  De besluiten van de jury zijn bindend en staan niet open voor bezwaar of beroep.

   

  Tijdens de Award Ceremonie, die plaatsvindt in maart 2024, wordt het winnende oogzorgproject bekend gemaakt. De Award bestaat uit een geldbedrag van maximaal 17.500 euro.

   

   

  Verneem hier waarin BOCA verschilt van BORA

  Verneem hier waarin BOCA verschilt van BORA

  Indiening gesloten

  Dank voor uw interesse in het Bayer Ophthalmic Care Award programma 2024.

   

  De uiterste inleverdatum voor deze derde ronde was 1 december 2023.

   

  U kunt geen aanvragen meer insturen.

   

  De ontvangen zorgprojecten zullen door de jury beoordeeld worden. Het kan zijn dat de jury om aanvullende informatie vraagt.

   

  Meer details over de tijdslijnen vind u hier.

   

  Belangrijke tijdslijnen

  In onderstaande tabel staan de belangrijkste data voor de 3e ronde van de BOCA:

   

  Indiening projecten vanaf

   

  1 september 2023

  Uiterste inzenddatum

   

  1 december 2023

  Bericht aan genomineerden

   

  februari 2024

  Award Ceremonie

   

  maart 2024
  Beschikbaarheid subsidiemei 2024

   

  Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de Award Ceremonie.

   

  Winnend project 2024

  Patiënten voorkeuren voor de behandeling van glaucoom, door Lotte Scheres, MD (MUMC+)

  Glaucoom is een chronische ziekte waarbij patiënten vaak een levenslange behandeling nodig hebben om verergering van de ziekte te voorkomen.

   

  Bij de keuze voor een behandeling van glaucoom spelen verschillende eigenschappen een rol. Behandelingen verschillen niet alleen in het effect op oogboldruk maar ook in veiligheid, bijwerkingen, duur van het effect en wetenschappelijk bewijs. De kijk van de patiënt op deze eigenschappen en de voorkeur voor een behandeling is nog niet veel onderzocht.

   

  Ons onderzoek maakt gebruik van een keuze-experiment. Dit is een methode die voorkeuren van patiënten op een objectieve manier in kaart kan brengen door middel van vragenlijsten.

   

  De resultaten van dit project kunnen worden gebruikt om de glaucoomzorg zo in te richten dat deze goed aansluit bij wat patiënten willen. De informatie over voorkeuren kan ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

   

  Winnend project 2023

  Optimalisatie van de post-cataract zorg: AI-gedreven teleconsultatiesysteem, door Joukje Wanten, MD (MUMC+)

  De staaroperatie is een veel uitgevoerde en veilige operatie, met een lage kans op postoperatieve problemen. In het MUMC+ worden jaarlijks gemiddeld 3000 patiënten behandeld voor staar. Na de operatie hebben deze patiënten zorg nodig, zoals telefonische consulten en polibezoeken om mogelijke postoperatieve problemen tijdig te ondervangen. Momenteel worden de telefonische consulten uitgevoerd door een zorgverlener, maar we verwachten dat automatisering van deze consulten met het computerbelsysteem (Dora) kan leiden tot belangrijke tijds- en kostenbesparingen.

   

  Het computerbelsysteem belt patiënten voor screening op postoperatieve problemen en stelt geprotocolleerde controlevragen die normaalgesproken door een zorgverlener worden gesteld. Bij alarmsymptomen, twijfel over een antwoord, of als de patiënt persoonlijk te woord gestaan wil worden, belt een zorgverlener terug. Op deze manier kunnen veel telefoongesprekken veilig worden afgehandeld en patiënten weten direct waar ze aan toe zijn. Zo wordt de zorg op een veilige manier efficiënter ingericht en kunnen meer patiënten worden geholpen, wat de toegang tot zorg verbetert.

   

  Winnend project 2022

  Nieuwe oogzorg op afstand: gezondheidseconomische analyse van het TeleTriage Team, door Casper van der Zee, MD (UMC Utrecht)

  Wachtlijsten staan al jaren onder druk. Daarnaast dwong de covid-pandemie een desastreuze afschaling van ruim 90%, zo ook het UMC Utrecht met normaal dagelijks 300 oogconsulten. Daarom is het ‘Tele-TriageTeam’ (TTT) ontwikkeld: telefonische zorg door studenten / zorgprofessionals onder directe supervisie om de wachtlijst te prioriteren. Uit onderzoek naar 4.000 patiënten blijkt dit zeer waardevol: de helft van alle afspraken wordt veilig geannuleerd, uitgesteld of verwezen. Dit bespaart zorgkosten, reistijd, druk op zorgverleners en efficiënter gebruik van ziekenhuismiddelen: de juiste zorg op de juiste plek.

   

  Helaas is dit project niet schaalbaar omdat het TTT onbezoldigd werkt en zorgverzekeraars niet investeren vanwege gebrek aan kennis van de gezondheidseconomische effecten. De BOCA-award geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken welke zorg efficiënter georganiseerd kan worden terwijl de kwaliteit geborgd blijft middels een open-access publicatie en een medisch-wetenschappelijke discussie van deze kosten-baten analyse. Ik hoop hiermee zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders te bereiken en een kader te schetsen voor gesprekken met beleidsmakers over deze innovatie!