Oogheelkunde

Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA)

De BOCA ondersteunt innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen.

 

  De Bayer Ophthalmic Care Award voor oogaandoeningen

  Met de Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) ondersteunen wij innovatieve zorgprojecten voor patiënten met een oogaandoening, waarbij het patiëntenperspectief centraal staat.

   

  Met het Award-programma wil Bayer zorgprofessionals dan ook stimuleren om patiënten te betrekken in het behandeltraject. Met de BOCA willen wij zo’n zorgproject ondersteunen met een financiële vergoeding van maximaal 17.500 Euro.

   

  Wij roepen zorgprofessionals in de oogheelkunde op om een goede beschrijving van hun zorgproject naar ons te sturen. Voor meer informatie en vragen kunt u ook gebruik maken van deze link.

   

  Uw inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke groep van deskundigen in de oogheelkunde: onze jury.

   

  De sluitingsdatum voor de 2023 ronde van de BOCA is 1 december 2022.

   

  Stuur uw zorgproject snel in!

   

  Wat is de Bayer Ophthalmic Care Award?

  De Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) wil innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen stimuleren. Het is hierbij belangrijk dat het perspectief van de patiënt centraal staat in de behandeling. Het einddoel is om patiënten bij een oogbehandeling een goede ervaring te bieden.

   

  De Award is bedoeld voor alle zorgprofessionals in de oogheelkunde, waaronder oogartsen (i.o), physician assistants, optometristen, orthoptisten en oogheelkundige verpleegkundigen, die aangesloten zijn bij een zorgorganisatie zoals een medisch opleidingscentrum, universiteit, ziekenhuis of behandelcentrum.

   

  De aanvragen voor de BOCA worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het innovatief en creatief karakter, de impact, de patiënt-ervaring en de haalbaarheid van het onderzoek.

   

  De jury bestaat onder meer uit deskundigen in de oogheelkunde:

   

  • prof. dr. Rob Collin (Radboudumc)
  • dr. Mor Dickman (Maastricht UMC+)
  • dr. Roselie Diederen (Amsterdam UMC)
  • dr. Emine Kiliç (Erasmus MC)
  • dr. Jonas Kuiper (UMC Utrecht)
  • dr. Hans Lemij (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
  • drs. Annelie Tan (LUMC)
  • René Dubbink, MSc. (NAPA Oogheelkunde)
  • Jolanda Timmer-de Kok, MPA (NVvO)
  • Petra de Wal (Bartiméus Fonds)

   

  Dr. Ingrid Meeuwsen, Hoofd Medical Affairs General Medicine en Ophthalmology bij Bayer, is ook lid van de jury, maar als toezichthouder en heeft dus geen stemrecht.

   

  De besluiten van de jury zijn bindend en staan niet open voor bezwaar of beroep.

   

  Tijdens de Award Ceremonie, die plaatsvindt in mei 2023, wordt het winnende oogzorgproject bekend gemaakt. De Award bestaat uit een geldbedrag van maximaal 17.500 Euro.

   

   

  Schrijf in voor 2023

  Vanaf 1 september t/m 1 december 2022 kunt u uw zorgproject insturen. Meer informatie over de inschrijving zal later op deze website worden geplaatst.

   

  Belangrijke tijdslijnen

  In onderstaande tabel staan de belangrijkste data voor de 2e ronde van de BOCA:

   

  Indiening projecten vanaf

   

  1 september 2022

  Uiterste inzenddatum

   

  1 december 2022

  Bericht aan genomineerden

   

  februari 2023

  Award Ceremonie

   

  mei 2023

  Beschikbaarheid subsidie

  juli 2023

   

  Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de Award Ceremonie.

   

  2022

  Nieuwe oogzorg op afstand: gezondheidseconomische analyse van het TeleTriage Team, door Casper van der Zee, MD (UMC Utrecht)

  Wachtlijsten staan al jaren onder druk. Daarnaast dwong de covid-pandemie een desastreuze afschaling van ruim 90%, zo ook het UMC Utrecht met normaal dagelijks 300 oogconsulten. Daarom is het ‘Tele-TriageTeam’ (TTT) ontwikkeld: telefonische zorg door studenten-zorgprofessionals onder directe supervisie om de wachtlijst te prioriteren. Uit onderzoek naar 4.000 patiënten blijkt dit zeer waardevol: de helft van alle afspraken wordt veilig geannuleerd, uitgesteld of verwezen. Dit bespaart zorgkosten, reistijd, druk op zorgverleners en efficiënter gebruik van ziekenhuismiddelen: de juiste zorg op de juiste plek.

   

  Helaas is dit project niet schaalbaar omdat het TTT onbezoldigd werkt en zorgverzekeraars niet investeren vanwege gebrek aan kennis van de gezondheidseconomische effecten. De BOCA-award geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken welke zorg efficiënter georganiseerd kan worden terwijl de kwaliteit geborgd blijft middels een open-access publicatie en een medisch-wetenschappelijke discussie van deze kosten-baten analyse. Ik hoop hiermee zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders te bereiken en een kader te schetsen voor gesprekken met beleidsmakers over deze innovatie!