Oogheelkunde

Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA)

De BOCA ondersteunt innovatieve zorgprojecten die direct toepasbaar zijn bij of door patiënten met oogaandoeningen waarbij de patiënten-participatie in de eigen behandeling wordt gestimuleerd en/of ondersteund.

 

  Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA)

  De Bayer Ophthalmic Care Award is een initiatief van Bayer B.V. dat innovatieve zorgprojecten bij of door patiënten met oogaandoeningen ondersteunt, waarbij patiënten-participatie in de eigen behandeling gestimuleerd en/of ondersteund wordt.

   

  Het Award-programma biedt aan zorgprofessionals de mogelijkheid om hun innovatief zorgproject te laten subsidiëren met als uiteindelijke doel om de behandeling van en ervaring door oogpatiënten in Nederland te verbeteren.

   

  In 2022 zal voor de eerste keer de Award van maximaal 17.500 Euro worden uitgereikt aan een zorgproject.

   

  Toekenning van de Ophthalmic Care Award zal worden bepaald door een volledig onafhankelijke commissie van oogheelkundige experts; de Grants Review and Awards Committee (GRAC).

   

  Deze commissie bestaat onder meer uit de volgende deskundigen:

   

  • prof. dr. R.W.J. Collin (Radboudumc)
  • dr. E. Kiliç (Erasmus MC)
  • dr. J.J.W. Kuiper (UMC Utrecht)
  • dr. H.G. Lemij (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
  • drs. A.N. Tan (LUMC)
  • dr. F.D. Verbraak (Amsterdam UMC)
  • 2 ervaringsdeskundigen/patiëntvertegenwoordigers

   

  Tevens is dr. I.B.A.E. Meeuwsen als Head Medical Affairs General Medicine and Ophthalmology van Bayer B.V. lid van de GRAC, uitsluitend als moderator, zonder stemrecht. Bayer B.V. heeft geen enkele inspraak en/of invloed op het beoordelingsproces en waarborgt hiermee strikte onafhankelijkheid van de GRAC.

   

  De sluitingsdatum voor de 1ste ronde van de Bayer Ophthalmic Care Award is 1 december 2021 om 23.59 uur.

   

  Voor meer informatie en vragen kunt u een mail sturen naar ophtha@bayer.com.

   

  Wat is de BOCA?

  Dit jaar lanceert Bayer B.V. het Bayer Ophthalmic Care Award Programma om innovatieve zorgprojecten die direct toepasbaar zijn bij of door patiënten met oogaandoeningen te ondersteunen waarbij de patiënten-participatie in de eigen behandeling wordt gestimuleerd en/of ondersteund. De Award is bedoeld voor alle zorgprofessionals binnen de oogheelkunde werkzaam in een ziekenhuis of behandelcentrum zoals oogartsen (i.o), physician assistants, optometristen en orthoptisten.

   

  De aanvragen voor de BOCA zullen door de onafhankelijke Grants Review and Awards Committee (GRAC) zorgvuldig worden beoordeeld op het innovatief en creatief karakter, de impact, patiënt-ervaring en de haalbaarheid van het onderzoek. Alle besluiten van de GRAC zijn bindend en staan niet open voor bezwaar of beroep. De GRAC bestaat uit toonaangevende deskundigen uit de klinische en academische geneeskunde, ervaringsdeskundigen en de Head Medical Affairs General Medicine and Ophthalmology van Bayer B.V. (moderator zonder stemrecht).

   

  Bayer B.V. heeft geen enkele inspraak en/of invloed op het beoordelingsproces en waarborgt hiermee strikte onafhankelijkheid van de GRAC.

   

  Projectkader en Criteria

  Aanvragers, die in aanmerking komen voor het indienen van een project, zijn zorgprofessionals in de oogheelkunde en verbonden aan een zorgorganisatie op het gebied van oogheelkunde, zoals een medisch opleidingscentrum, universiteit, ziekenhuis of behandelcentrum.

   

  De aanvraag dient zich te richten op innovatieve zorgprojecten die direct toepasbaar zijn bij of door patiënten met oogaandoeningen waarbij de patiënten-participatie in de eigen behandeling wordt gestimuleerd en/of ondersteund.

   

  Alle aanvragen worden door de GRAC zorgvuldig beoordeeld conform de volgende criteria: innovatie en creativiteit, impact, patiënt-ervaring en haalbaarheid.

   

  Tijdens de Award Ceremonie, welke plaatsvindt in maart 2022 voor het jaarlijkse NOG-congres, wordt het winnende project bekend gemaakt. De Award bestaat uit een geldbedrag van maximaal 17.500 Euro.

   

  Indiening projectaanvraag

  Het Bayer Ophthalmic Care Award programma maakt gebruik van het internet en e-mail als platform voor de aanvragen.

   

  Stap 1

  Download het AANVRAAGFORMULIER (inclusief Algemene Voorwaarden) en PROJECTBESCHRIJVING IN LEKENTAAL voor de BOCA.

   

  Stap 2

  Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en projectbeschrijving in lekentaal in via de indieningsknop op het formulier. Uiterste indieningsdatum is 1 december 2021 om 23.59 uur.

   

  De aanvragen zullen door de leden van de GRAC worden beoordeeld. Het kan zijn dat de commissie om aanvullende informatie vraagt.

   

  Details betreffende de tijdslijnen vindt u hier.

   

  Belangrijke tijdslijnen

  In onderstaand tabel staan de belangrijkste data voor de 1ste ronde van de BOCA:

   

  Indiening projecten vanaf

   

  1 november 2021

  Uiterste inzenddatum

   

  1 december 2021

  Bericht aan genomineerden

   

  februari 2022

  Award Ceremonie

   

  maart 2022

  Beschikbaarheid subsidie

  mei 2022

   

  Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de Award Ceremonie.