Oogheelkunde

Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA)

De BOCA ondersteunt innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen.

 

  De Bayer Ophthalmic Care Award

  Met de Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) ondersteunen wij innovatieve zorgprojecten voor patiënten met een oogaandoening, waarbij de patiënt centraal staat.

   

  Met het Award-programma wil Bayer zorgprofessionals en onderzoekers stimuleren om initiatieven te nemen waarbij de zorgbeleving van de patiënt centraal staat in het zorgtraject. Met de BOCA willen wij zo’n zorgproject ondersteunen met een financiële vergoeding van maximaal 17.500 euro.

   

  Wij roepen zorgprofessionals en onderzoekers in de oogheelkunde op om een goede beschrijving van hun zorgproject naar ons te sturen. Voor meer informatie en vragen kunt u een mail sturen naar ophtha@bayer.com.

   

  Uw inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke groep van deskundigen in de oogheelkunde: onze jury.

   

  De sluitingsdatum voor de 2023 ronde van de BOCA is 1 december 2022.

   

  Stuur uw zorgproject snel in!

   

  Wat is de Bayer Ophthalmic Care Award?

  De Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA) wil innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen stimuleren. Het is hierbij belangrijk dat de patiënt centraal staat in het zorgproject: het streven is om én een goede behandeling én een goede zorgbeleving te bieden.

   

  De Award is bedoeld voor alle zorgprofessionals en onderzoekers in de oogheelkunde, die aangesloten zijn bij een zorgorganisatie zoals een medisch opleidingscentrum, universiteit, ziekenhuis of behandelcentrum. Denk aan oogartsen (i.o), physician assistants, optometristen, orthoptisten, TOA’s, oogheelkundige verpleegkundigen en PhD-studenten.

   

  De aanvragen voor de BOCA worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het innovatief en creatief karakter, de impact, de wetenschappelijke kwaliteit en de haalbaarheid van het project.

   

  Let op: de BOCA aanvragen worden tevens beoordeeld vanuit het patiëntenperspectief zoals de relevantie voor patiënten, informatie voor en communicatie naar patiënten, deelname door patiënten, en ethiek en veiligheid van patiënten.

   

  De jury bestaat onder meer uit deskundigen in de oogheelkunde:

   

  • prof. dr. Rob Collin (Radboudumc)
  • dr. Mor Dickman (Maastricht UMC+)
  • dr. Roselie Diederen (Amsterdam UMC)
  • dr. Emine Kiliç (Erasmus MC)
  • dr. Jonas Kuiper (UMC Utrecht)
  • dr. Hans Lemij (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
  • drs. Annelie Tan (LUMC)
  • René Dubbink, MSc. (NAPA Oogheelkunde)
  • José Jonker-Rekko (VOVZ)
  • Jolanda Timmer-de Kok, MPA (NVvO)
  • Dick van den Brand (Oogvereniging)
  • Ritsert Jansen (Oogvereniging)

   

  Dr. Ingrid Meeuwsen, Hoofd Medical Affairs General Medicine en Ophthalmology bij Bayer, is ook lid van de jury, maar als toezichthouder en heeft dus geen stemrecht.

   

  De besluiten van de jury zijn bindend en staan niet open voor bezwaar of beroep.

   

  Tijdens de Award Ceremonie, die plaatsvindt op 22 mei 2023, wordt het winnende oogzorgproject bekend gemaakt. De Award bestaat uit een geldbedrag van maximaal 17.500 euro.

   

   

  Insturen projectaanvraag

  Vanaf 1 september t/m 1 december 2022 kunt u uw zorgproject insturen.

   

  Meer details over de tijdslijnen vindt u hier.

   

  Stap 1

  Download het AANVRAAGFORMULIER (inclusief Algemene Voorwaarden) en PROJECTBESCHRIJVING IN LEKENTAAL voor de BOCA.

   

  Stap 2

  Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier in via de indieningsknop en voeg in dezelfde email de projectbeschrijving in lekentaal toe. U kunt tot en met 1 december 2022 uw zorgproject insturen.

   

  De aanvragen zullen door de juryleden worden beoordeeld. Het is mogelijk dat de jury om aanvullende informatie vraagt.

   

  Tips

  • Begin op tijd met het uitschrijven van het zorgproject in het formulier
  • Lees de Algemene Voorwaarden aandachtig door
  • Laat de aanvraag door iemand lezen met ervaring in het opstellen van aanvragen
  • Laat de aanvraag door iemand lezen die buiten het specifieke zorgveld werkt
  • Begin op tijd met het verzamelen van de handtekeningen
  • De commissielid uit eigen instituut kan als adviseur worden benaderd, want hij/zij beoordeelt geen aanvragen uit eigen instituut
  • Zijn er vragen over het aanvraagformulier, stel deze via ophtha@bayer.com

   

  Belangrijke tijdslijnen

  In onderstaande tabel staan de belangrijkste data voor de 2e ronde van de BOCA:

   

  Indiening projecten vanaf

   

  1 september 2022

  Uiterste inzenddatum

   

  1 december 2022

  Bericht aan genomineerden

   

  februari 2023

  Award Ceremonie

   

  22 mei 2023

  Beschikbaarheid subsidie

  juli 2023

   

  Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de Award Ceremonie.

   

  2022

  Nieuwe oogzorg op afstand: gezondheidseconomische analyse van het TeleTriage Team, door Casper van der Zee, MD (UMC Utrecht)

  Wachtlijsten staan al jaren onder druk. Daarnaast dwong de covid-pandemie een desastreuze afschaling van ruim 90%, zo ook het UMC Utrecht met normaal dagelijks 300 oogconsulten. Daarom is het ‘Tele-TriageTeam’ (TTT) ontwikkeld: telefonische zorg door studenten-zorgprofessionals onder directe supervisie om de wachtlijst te prioriteren. Uit onderzoek naar 4.000 patiënten blijkt dit zeer waardevol: de helft van alle afspraken wordt veilig geannuleerd, uitgesteld of verwezen. Dit bespaart zorgkosten, reistijd, druk op zorgverleners en efficiënter gebruik van ziekenhuismiddelen: de juiste zorg op de juiste plek.

   

  Helaas is dit project niet schaalbaar omdat het TTT onbezoldigd werkt en zorgverzekeraars niet investeren vanwege gebrek aan kennis van de gezondheidseconomische effecten. De BOCA-award geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken welke zorg efficiënter georganiseerd kan worden terwijl de kwaliteit geborgd blijft middels een open-access publicatie en een medisch-wetenschappelijke discussie van deze kosten-baten analyse. Ik hoop hiermee zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders te bereiken en een kader te schetsen voor gesprekken met beleidsmakers over deze innovatie!